SPRAWDŹ POGODĘ W NASZYCH ZAKŁADACH:

Chotyń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuszy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Menu Zamknij

Hodowla żyta

Program hodowli żyta populacyjnego prowadzony jest w kierunku uzyskania odmian plennych, odpornych na wyleganie, porastanie oraz choroby. W Danko wielką uwagę przywiązuje się do hodowli zachowawczej odmian, co pozwala na długoletnie utrzymanie ich w uprawie.

Najnowszymi takimi odmianami populacyjnymi żyta hodowli Danko są odmiany: Dańkowskie Granat, Dankowskie OpalDańkowskie Rubin – wyróżniające się bardzo dobrą plennością, dobrą odpornością na wyleganie i dobrą odpornością na większość chorób żyta, a także podwyższoną zawartością białka i dobrą wydajnością mąki;  Dańkowskie Agat – idealne na słabe stanowiska, wczesne, odporne na wyleganie oraz  Dańkowskie Amber, odmiana wysokoplenna, o odporności na wyleganie, przewyższającej hybrydowe odmiany wzorcowe.  Na uwagę zasługuje również odmiana Dańkowskie Diament o wysokim poziomie plonowania, dobrej odporności na wyleganie oraz dużej tolerancji na zakwaszenie gleby.

Drugim kierunkiem hodowli żyta są mieszańce heterozyjne. Przy współpracy z Hodowlą Roślin Smolice i Poznańską Hodowlą Roślin, wyhodowana została odmiana żyta mieszańcowego Tur F1.