SPRAWDŹ POGODĘ W NASZYCH ZAKŁADACH:

Chotyń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuszy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Menu Zamknij

Hodowla traw

Hodowla traw pastewnych w Danko prowadzona jest w kierunku uzyskania form bardziej wyspecjalizowanych i dostosowanych do określonych systemów użytkowania, o zróżnicowanym okresie wegetacji , dających wysoki plon zielonej i suchej masy i wysokich parametrach jakościowych uzyskanej paszy. U wszystkich hodowanych gatunków dąży się do uzyskania równomiernego rozkładu plonu w poszczególnych pokosach, szybkim ruszeniu wegetacji wiosennej i szybkim odroście w poszczególnych pokosach, zwiększonej odporności na stresowe warunki klimatyczne – susza oraz choroby – mączniak i rdze. Szczególną uwagę zwraca się w trakcie prac hodowlanych na zwiększenie stosunku liści do łodyg oraz wysoką zawartość białka i cukru a także na bardzo wysoką strawność paszy uzyskanej z traw. U wszystkich hodowanych gatunków dąży się do zwiększenia odporność na wyleganie oraz na uzyskanie wysokiego plonu nasion.

Natomiast u gatunków wieloletnich dąży się dodatkowo do uzyskania form o wysokiej trwałości, bardziej wytrzymałych na niekorzystne warunki atmosferyczne i znoszących częste przykaszanie oraz przydeptywanie.

We współpracy z Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu powstał międzyrodzajowy mieszaniec – festulolium – powstały w wyniku skrzyżowania kostrzewy łąkowej z życicą wielokwiatową.

Gatunki i odmiany traw hodowli DANKO znajdujące się w doborze to:

Jednoroczne

Życica wielokwiatowa – gatunek krótkotrwały, szczególnie zalecany do użytkowania kośnego w płodozmianie polowym w siewie czystym lub w mieszankach z innymi gatunkami.
Odmiany tetraploidalne: Dukat, Temida, Gisel, Turtetra, Lotos, Mitos.
Odmiany diploidalne: Tur.

Wieloletnie

Życica trwała – trawa wszechstronnie użytkowa a zarazem jeden z najlepszych komponentów mieszanek na pastwiska i łąki oraz do mieszanek z koniczynami w uprawie polowej.
Odmiany tetraploidalne: Amarant, Flinston, Akwamaryn, Gagat, Dianent, Solen.

Festulolium – trawa wysoka przeznaczona do użytkowania kośno-polowego w siewie czystym lub mieszankach z motylkowatymi. Charakteryzuje się wysokim plonem suchej masy, podwyższoną odpornością na suszę i mróz oraz dobrą trwałością.
Odmiany: Felopa, Sulino, Agula.

Tymotka łąkowa – trawa luźnokępkowa, wysoka i trwała odporna na przygryzanie i udeptywanie o wysokiej zawartości cukrów. W praktyce jest szeroko stosowana do mieszanek na łąki oraz pastwiska trwałe i przemienne. Nasze odmiany przydatne są również do intensywnej uprawy polowej w mieszankach.
Odmiany: Granolia, Orlica, Nowinka, Prosna.

Mietlica biaława – trawa luźnokępkowa o podziemnych rozłogach, dzięki czemu jest szczególnie przydatna na stanowiska wilgotniejszych. Przydatna do mieszanek na trwałe użytki zielone.
Odmiany: Stefka, Kita.

Kostrzewa trzcinowa- jest gatunkiem bardzo trwałym i wytrzymałym na niekorzystne warunki siedliskowo-wilgotnościowe i temperaturowe. Jest gatunkiem wysoce azotolubnym i silnie konkurencyjnym. Obecnie powszechnie stosowana jako roślina przeciwerozyjna oraz do rekultywacji nieużytków poprzemysłowych.
Odmiany: Odys.

Kostrzewa szczeciniasta – trawa przeznaczona do użytkowania w mieszankach trawnikowych (gazonowych) wysiewanych na stanowiskach suchych i zacienionych oraz do umacniania skarp. Trawa odporna na suszę i wolnym odroście co poprawia efekt wizualny trawnika.
Odmiany: Tenis.